Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II
tel.: 469 637 101, 469 638 877, 469 638 887
fax: 469 630 401
vz@vz.cz
  Kultura > knihovna

 
  Ve firmě Vodní zdroje Chrudim je odborná knihovna s více než 4 tisíci svazků. Jsou v ní knihy a časopisy z ekologie, geologie, hydrogeologie, vodního hospodářství, hydrologie, chemie atd., a rovněž slovníky a encyklopedie (např. Encyclopaedia Britannica, 15. vyd.).

Publikace slouží nejen pracovníkům firmy, ale i dalším zájemcům (pedagogům, studentům, sběratelům nerostů apod.). Knihy je možné studovat prezenčně, nebo formou zápůjčky při osobní návštěvě.

V současnosti zpracováváme knihovní katalog, který je k dispozici ve full textové nebo databázové podobě.
 
 
 
     
© 2007 Vodní zdroje Chrudim