Kontakt

Kontakt

Vodní
zdroje
Chrudim

spol. s r.o.

Adresa:

U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II

Telefon:

ústředna – 469 637 101
laboratoř – 469 630 366

E-mail: vz@vz.cz
E-mail pro el.fakturaci: musilova@vz.cz
Datová schránka: s4xa5df
Havarijní služba:

+420 602 438 083
+420 602 353 137
+420 724 005 773

Odborný tým

Ve firmě Vodní zdroje Chrudim pracuje dvacet šest žen a mužů různých profesí.
Pracovní kolektiv je dlouhodobě stabilizovaný.

Jan Beneš, DiS.
technik, absolvent VOŠ Správa ochrany ŽP Chrudim, zabývá se vzorkováním
benes@vz.cz

Milada Bukačová
absolventka SŠCHT Dvůr Králové n.L.,
vedoucí laboratoře
bukacova@vz.cz

David Čechlovský
technik; absolvent SPŠS ve Vysokém Mýtě,
zabývá se vzorkováním a režimním měřením
cechlovsky@vz.cz

Mgr. Jan Doucek
geolog, jednatel a ředitel firmy;
absolvent PřF UK v Praze, zabývá se tvorbou grantových projektů a regionální geologií
Manažer Národního geoparku Železné hory
doucek@vz.cz

RNDr. Zdeněk Koch
geolog, jednatel firmy;
absolvent PřF UJEP v Brně, zabývá se ochranou podzemních vod a sanacemi
pracovník havarijní služby
koch@vz.cz

Mgr. Miroslav Komberec
geolog, jednatel firmy;
absolvent PřF MU v Brně, zabývá se ochranou podzemních vod a hydrogeologií
pracovník havarijní služby
komberec@vz.cz

Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.
stavební inženýr;
absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze;
zabývá se matematickým modelováním a systémovým inženýrstvím; vedoucí pracovník havarijní služby; člen České asociace hydrogeologů; člen České asociace pro geoinformace
kriz@vz.cz

Ing. Jaroslav Nadrchal
geolog; absolvent FHG VŠB-TU v Ostravě;
zabývá se lokální hydrogeologií
a hydrodynamickým testováním
nadrchal@vz.cz

Bc. Edita Musilová
finanční manažerka
absolventka fakulty ekonomickosprávní v Pardubicích
musilova@vz.cz, 777 884 123

RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík
geolog;
absolvent PřF UK v Praze a KTF UK v Praze,
zabývá se ochranou podzemních vod
a kulturními aktivitami firmy
pavlik@vz.cz

Bc. Michal Pecka
technik; absolvent FŽP UJEP Ústí nad Labem;
zabývá se vzorkováním
pecka@vz.cz

Jaroslav Procházka
technik, absolvent SPŠS Chrudim;
technická podpora vzorkařů a správce areálu firmy
prochazka@vz.cz

RNDr. Daniel Smutek
geolog;absolvent PřF UK v Praze a postgraduálního
studia na FHG VŠB v Ostravě;
člen České asociace hydrogeologů;
zabývá se regionální a lokální hydrogeologií;
odborný garant většiny akcí firmy
smutek@vz.cz

Ing. Blahoslav Tefr
hydrochemik; absolvent FTOP VŠCHT v Praze;
zabývá se chemickou a hydrochemickou problematikou, úpravnictvím a čistírenstvím vod; odborný garant činnosti laboratoře
tefr@vz.cz

Ing. Lubomír Vlček
hydrolog, zodpovědný za „environmental management system“;
absolvent Fakulty hydrologie LGMI v Petrohradě;
zabývá se hydrologií, lokální hydrogeologií
a inženýrskou geologií
vlcek@vz.cz

Jakub Ženka
absolvent GJR Chrudim, věnuje se propagaci Národního geoparku Železné hory a kulturním aktivitám
zenka@vz.cz

Napište
nám