Kontakt

Kontakt

Vodní
zdroje
Chrudim

spol. s r.o.

Adresa:

U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II

Telefon:

ústředna – 469 637 101
laboratoř – 469 630 366

E-mail:

vz@vz.cz

Havarijní služba:

+420 602 438 083
+420 602 353 137
+420 724 005 773
+420 724 130 095
+420 602 449 183

Odborný tým

Ve firmě Vodní zdroje Chrudim pracuje dvacet šest žen a mužů různých profesí.
Pracovní kolektiv je dlouhodobě stabilizovaný.

Jan Beneš, DiS.
technik, absolvent VOŠ Správa ochrany ŽP Chrudim, zabývá se vzorkováním
benes@vz.cz

Milada Bukačová
absolventka SŠCHT Dvůr Králové n.L.,
vedoucí laboratoře
bukacova@vz.cz

David Čechlovský
technik; absolvent SPŠS ve Vysokém Mýtě,
zabývá se vzorkováním a režimním měřením
cechlovsky@vz.cz

Mgr. Jan Doucek
geolog, absolvent PřF UK v Praze,
zabývá se tvorbou grantových projektů a regionální geologií Železných hor.
doucek@vz.cz

Ing. Barbora Halámková
představitelka vedení pro QMS,
absolventka EF Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici v oboru ekonomika
podniku cestovního ruchu, věnuje se aktivitám Národního geoparku Železné hory
nova@vz.cz

Pavel Rulík
technik, absolvent GJR Chrudim, zabývá se vzorkováním a pracemi v terénu
rulik@vz.cz

RNDr. Zdeněk Koch
geolog, absolvent PřF UJEP v Brně,
zabývá se ochranou podzemních vod a sanacemi
pracovník havarijní služby
koch@vz.cz

Mgr. Miroslav Komberec
geolog, absolvent PřF MU v Brně,
zabývá se hydrogeologií a ochranou podzemních vod
komberec@vz.cz

Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.
stavební inženýr, jednatel firmy;
absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze;
zabývá se koncepcí firmy, matematickým modelováním a systémovým inženýrstvím; vedoucí pracovník havarijní služby; člen České asociace hydrogeologů; člen České asociace pro geoinformace
kriz@vz.cz

Ing. Jaroslav Nadrchal
geolog; absolvent FHG VŠB-TU v Ostravě;
zabývá se lokální hydrogeologií
a hydrodynamickým testováním
nadrchal@vz.cz

RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík
geolog, jednatel firmy;
absolvent PřF UK v Praze a KTF UK v Praze,
zabývá se ochranou podzemních vod
a kulturními aktivitami firmy
pavlik@vz.cz

RNDr. Radko Pavliš
geolog; absolvent PřF UK v Praze, postgraduálního studia na PřF UK v Praze a postgraduálního studia na FHG VŠB v Ostravě; člen České asociace hydrogeologů; zabývá se lokální hydrogeologií
a ochranou podzemních vod
pavlis@vz.cz

RNDr. Daniel Smutek
geolog, jednatel a ředitel firmy;
absolvent PřF UK v Praze a postgraduálního
studia na FHG VŠB v Ostravě;
člen České asociace hydrogeologů;
zabývá se regionální a lokální hydrogeologií;
odborný garant většiny akcí firmy
smutek@vz.cz

Ing. Blahoslav Tefr
hydrochemik; absolvent FTOP VŠCHT v Praze;
zabývá se chemickou a hydrochemickou problematikou, úpravnictvím a čistírenstvím vod; odborný garant činnosti laboratoře
tefr@vz.cz

Ing. Lubomír Vlček
hydrolog, představitel vedení pro EMS;
absolvent Fakulty hydrologie LGMI v Petrohradě;
zabývá se hydrologií, lokální hydrogeologií
a inženýrskou geologií
vlcek@vz.cz

Bc. Michal Pecka
technik; absolvent FŽP UJEP Ústí nad Labem;
zabývá se vzorkováním
pecka@vz.cz

Napište
nám