Kontakt

Kontakt

Vodní
zdroje
Chrudim

spol. s r.o.

Adresa:

U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II

Telefon:

ústředna – 469 637 101
laboratoř – 469 630 366

E-mail:

vz@vz.cz

Havarijní služba:

+420 602 438 083
+420 602 353 137
+420 724 005 773
+420 724 130 095
+420 602 449 183

Odborný tým

Ve firmě Vodní zdroje Chrudim pracuje dvacet čtyři žen a mužů různých profesí.
Pracovní kolektiv je dlouhodobě stabilizovaný.

Jan Beneš, DiS.
technik, absolvent VOŠ Správa ochrany ŽP Chrudim, zabývá se vzorkováním

Ing. Jan Blažek
geolog; absolvent FHG VŠB v Ostravě,
zabývá se lokální hydrogeologií a ochranou podzemních vod

Milada Bukačová
absolventka SŠCHT Dvůr Králové n.L.,
vedoucí laboratoře

David Čechlovský
technik; absolvent SPŠS ve Vysokém Mýtě,
zabývá se vzorkováním a režimním měřením

Mgr. Jan Doucek
geolog, absolvent PřF UK v Praze,
zabývá se tvorbou grantových projektů
a regionální geologií Železných hor.

Mgr. Marek Joska
geoinformatik, absolvent UP Olomouc, zabývá se geografickými informačními systémy, tvorbou a správou databází

Ing. Barbora Nová
absolventka EF Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici v oboru ekonomika
podniku cestovního ruchu, věnuje se aktivitám Národního geoparku Železné hory

RNDr. Zdeněk Koch
geolog, absolvent PřF UJEP v Brně,
zabývá se ochranou podzemních vod a sanacemi
pracovník havarijní služby

Mgr. Miroslav Komberec
geolog, absolvent PřF MU v Brně,
zabývá se hydrogeologií a ochranou podzemních vod

Mgr. Lucie Kovářová
geoložka, představitelka vedení pro QMS,
absolventka PřF UK v Praze,
věnuje se činnostem v rámci Geoparku Železné hory

Ing. Lubomír Kříž PhD.
stavební inženýr, jednatel firmy;
absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze;
zabývá se koncepcí firmy, matematickým modelováním a systémovým inženýrstvím; vedoucí pracovník havarijní služby; člen České asociace hydrogeologů; člen České asociace pro geoinformace

Ing. Jaroslav Nadrchal
geolog; absolvent FHG VŠB-TU v Ostravě;
zabývá se lokální hydrogeologií
a hydrodynamickým testováním

RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík
geolog, jednatel firmy;
absolvent PřF UK v Praze a KTF UK v Praze,
zabývá se ochranou podzemních vod
a kulturními aktivitami firmy

RNDr. Radko Pavliš
geolog; absolvent PřF UK v Praze, postgraduálního studia na PřF UK v Praze a postgraduálního studia na FHG VŠB v Ostravě; člen České asociace hydrogeologů; zabývá se lokální hydrogeologií
a ochranou podzemních vod

RNDr. Daniel Smutek
geolog, jednatel a ředitel firmy;
absolvent PřF UK v Praze a postgraduálního
studia na FHG VŠB v Ostravě;
člen České asociace hydrogeologů;
zabývá se regionální a lokální hydrogeologií;
odborný garant většiny akcí firmy

Ing. Blahoslav Tefr
hydrochemik; absolvent FTOP VŠCHT v Praze;
zabývá se chemickou a hydrochemickou problematikou, úpravnictvím a čistírenstvím vod; odborný garant činnosti laboratoře

Ing. Lubomír Vlček
hydrolog, představitel vedení pro EMS;
absolvent Fakulty hydrologie LGMI v Petrohradě;
zabývá se hydrologií, lokální hydrogeologií
a inženýrskou geologií

Bc. Michal Pecka
technik; absolvent FŽP UJEP Ústí nad Labem;
zabývá se vzorkováním

Napište
nám