Vzorkovací práce

Služby

Havarijní služba
Ochrana životního prostředí
Vzorkovací práce
Laboratorní služby
Hydrologie
Hydrogeologie
Inženýrská geologie
Vodní hospodářství
Informatika, archiv, GIS
Pronájem přednáškové síně

 

 

Havarijní službaOchrana životního prostředíVzorkovací práceLaboratorní službyHydrologieHydrogeologieInženýrská geologieVodní hospodářstvíInformatika, archiv, GISPronájem přednáškové síně

Vzorkovací práce

Odběr reprezentativních vzorků je základem pro získání správných výsledků pro analýzu životního prostředí. Kvalifikovaní a certifikovaní vzorkaři firmy Vodní zdroje Chrudim provádějí vzorkování v souladu s příslušnými normami, legislativními předpisy a metodickými pokyny. Používají moderní vzorkovací techniku a terénní přístroje.

Provádíme odběry vzorků:
  • pitných, surových a balených vod
  • podzemních vod (statickým i dynamickým způsobem)
  • bazénových vod
  • povrchových vod
  • závlahových vod
  • odpadních vod (prostých i směsných)
  • zemin a zemědělsky využívané půdy (včetně vrtání mobilní vibrační soupravou)
  • kalů používaných na zemědělské půdě
  • recyklovaných stavebních materiálů
  • odpadů a jejich výluhů

Napište
nám