Dotační projekty

Pro veřejnost

Výstavy
Přednášky
Knihovna
Sbírka
Exkurze
Publikace
Národní geopark Železné hory
Dotační projekty

 

 

VýstavyPřednáškyKnihovnaSbírkyExkurzePublikaceNárodní geopark Železné horyDotační projekty

Dotační projekty

Vnitřní expozice Národního geoparku Železné hory

V rámci dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji na rok 2023 jsme získali dotaci 50 000,- Kč na vybudování vnitřní expozice Národního geoparku Železné hory.

V rámci projektu dojde k rozšíření vnitřní geologické expozice v areálu sídla firmy Vodní zdroje Chrudim o část zaměřenou výhradně na Národní geopark Železné hory, jímž je žadatel zřizovatelem a koordinátorem. Geopark spojuje propagaci geologického dědictví s regionálním rozvojem a vhodným způsobem seznamuje veřejnost s geologickými procesy, významem přírodních zdrojů a jejich historickým i současným využitím. Cílem realizace této expozice je seznámit návštěvníky s dávnou historií geoparku, který se nachází na území Železných hor a v jeho okolí. Taková expozice svým provedením přispěje k popularizaci geologie a poznávání regionu. Vzhledem k tomu, že se 85% plochy Národního geoparku Železné hory nachází na území Pardubického kraje, přispěje tato expozice i k jeho propagaci a zároveň motivuje místní obyvatele k poznávání své krajiny. Expozice nebude mít pouze informativní charakter-formou zábavních prvků přispěje i ke geovědnímu vzdělávání dětí, žáků a studentů, kteří jsou pravidelnými návštěvníky areálu žadatele. Expozice bude umístěna v areálu společnosti Vodní zdroje Chrudim na pozemku p.č. 504/1 v prostorách výstavní síně u vchodu do budovy č.p. 138 U Vodárny. V prostoru vstupu budou instalovány 2 moderně pojaté osvětlené vitríny. Každá z nich bude zobrazovat diorama pravěkého mořského dna s modely živočichů a rostlin, kteří v dané době žili. Jedna vitrína bude představovat život trilobitů na mořském dně, druhá život amonitů v druhohorním moři. Horní část vitríny bude vybavena prosklenou policí, ve které budou vystaveny fosílie a minerály, které tematicky korespondují s živočichy a rostlinami vystavenými v dioramu. Vše bude doplněno vzdělávacím textem o jednotlivých pravěcích živočiších a o geologických lokalitách, na kterých v dávných dobách žili. Propojením informací, kdy návštěvníci budou moci porovnat vzhled pravěkého živočicha a zkameněliny, dojde k lepšímu pochopení procesů vzniku zkamenělin. Použité fosilie budou pocházet ze sbírkového fondu žadatele.
Vitríny budou přístupné každý všední den od 8 do 15 hodin a při všech akcích konaných geoparkem v areálu Vodních zdrojů Chrudim. Vstup bude vždy bezplatný.

Interreg Danube Transnational Programme 2014–2020

Jsme součástí projektu Interreg Danube Transnational Programme 2014–2020, jehož výsledkem bude vytvoření Podunajské geologické trasy (Danube GeoTour) představené ve formě rozličných plánů výletů skládajících se z inovativních geoproduktů a geointerpretačních lokalit založených na unikátním přírodním, kulturním a geografickém dědictví všech zúčastněných geoparků v zastoupených zemích Podunajském regionu (Slovinsko, Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika).

Hlavní cíl operačního programu je doprovázen dílčími cíli, kterými jsou zlepšení kapacit managementu, vyvinutí praktických řešení pro zapojení geodiverzity/geologického dědictví a uchopení pozitivních trendů vývoje udržitelného cestovního ruchu v osmi geoparcích Podunajského regionu.

Projekt je spolufinancován fondy Evropské Unie (ERDF, IPA).

www.interreg-danube.eu/danube-geotour

logo

Kombinovaná sanace vod kontaminovaných rozpustnými aditivy paliv využívajících nanotechnologie

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je za pomoci kombinace různých nanotechnologií vyvinout energeticky a ekonomicky přijatelné technologické řešení, schopné odstranit z havarijně kontaminovaných vod specifické kontaminanty a to především perzistentní a dosud neřešené MTBE.

logo EU EFRZ
MPO
logo EU EFRZ

Napište
nám