Dotační projekty

Pro veřejnost

Výstavy
Přednášky
Knihovna
Sbírka
Exkurze
Publikace
Národní geopark Železné hory
Dotační projekty

 

 

VýstavyPřednáškyKnihovnaSbírkyExkurzePublikaceNárodní geopark Železné horyDotační projekty

Dotační projekty

Interreg Danube Transnational Programme 2014–2020

Jsme součástí projektu Interreg Danube Transnational Programme 2014–2020, jehož výsledkem bude vytvoření Podunajské geologické trasy (Danube GeoTour) představené ve formě rozličných plánů výletů skládajících se z inovativních geoproduktů a geointerpretačních lokalit založených na unikátním přírodním, kulturním a geografickém dědictví všech zúčastněných geoparků v zastoupených zemích Podunajském regionu (Slovinsko, Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika).

Hlavní cíl operačního programu je doprovázen dílčími cíli, kterými jsou zlepšení kapacit managementu, vyvinutí praktických řešení pro zapojení geodiverzity/geologického dědictví a uchopení pozitivních trendů vývoje udržitelného cestovního ruchu v osmi geoparcích Podunajského regionu.

Projekt je spolufinancován fondy Evropské Unie (ERDF, IPA).

www.interreg-danube.eu/danube-geotour

logo

Kombinovaná sanace vod kontaminovaných rozpustnými aditivy paliv využívajících nanotechnologie

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je za pomoci kombinace různých nanotechnologií vyvinout energeticky a ekonomicky přijatelné technologické řešení, schopné odstranit z havarijně kontaminovaných vod specifické kontaminanty a to především perzistentní a dosud neřešené MTBE.

logo EU EFRZ
MPO
logo EU EFRZ

Napište
nám