Knihovna

Pro veřejnost

Výstavy
Přednášky
Knihovna
Sbírka
Exkurze
Publikace
Národní geopark Železné hory
Dotační projekty

 

 

VýstavyPřednáškyKnihovnaSbírkyExkurzePublikaceNárodní geopark Železné horyDotační projekty

Knihovna

 

Ve firmě Vodní zdroje Chrudim je odborná knihovna s více než 4 tisíci svazků. Jsou v ní knihy a časopisy z ekologie, geologie, hydrogeologie, vodního hospodářství, hydrologie, chemie atd., a rovněž slovníky a encyklopedie (např. Encyclopaedia Britannica, 15. vyd.).

Publikace slouží nejen pracovníkům firmy, ale i dalším zájemcům (pedagogům, studentům, sběratelům nerostů apod.). Knihy je možné studovat prezenčně, nebo formou zápůjčky při osobní návštěvě.

Napište
nám