Inženýrská geologie

Služby

Havarijní služba
Ochrana životního prostředí
Vzorkovací práce
Laboratorní služby
Hydrologie
Hydrogeologie
Inženýrská geologie
Vodní hospodářství
Informatika, archiv, GIS
Pronájem přednáškové síně

 

 

Havarijní službaOchrana životního prostředíVzorkovací práceLaboratorní službyHydrologieHydrogeologieInženýrská geologieVodní hospodářstvíInformatika, archiv, GISPronájem přednáškové síně

Inženýrská geologie

Firma Vodní zdroje Chrudim nabízí práce v oboru inženýrská geologie, zejména:
  • inženýrskogeologický průzkum pro zakládání staveb malých vodních nádrží, budov a pozemních komunikací
  • geotechnické posudky hodnotící deformační změny staveb a jejich příčiny
  • geotechnické posudky hodnotící stabilitu svahu při zakládání staveb s návrhem ochranných opatření
Příklady provedených prací:
Dolní Bučice ověření základových zemin a skalních hornin pro projekt výstavby jeřábové dráhy
Svitavy – domov důchodců inženýrskogeologický průzkum pro projekt výstavby Domu důchodců
Hořice – Janderova ulice inženýrskogeologický průzkum pro projekt stavby krytého bazénu
Biskupice inženýrskogeologický průzkum pro projekt stavby ČOV
Sezemice ověření objemu a kvality zemin v navrženém zemníku pro využití do násypů vozovek
Polička inženýrskogeologický průzkum pro projekt stavby suché nádrže
Pohled inženýrskogeologický průzkum pro projekt stavby montážní haly
Ctětín – Kvítek inženýrskogeologický průzkum pro projekt stavby malé vodní nádrže
Dašice geotechnické posouzení příčin rozpraskání povrchu příjezdových komunikací k logistickému skladu potravin

 

Napište
nám