Služby

Služby

Havarijní služba
Ochrana životního prostředí
Vzorkovací práce
Laboratorní služby
Hydrologie
Hydrogeologie
Inženýrská geologie
Vodní hospodářství
Informatika, archiv, GIS
Pronájem přednáškové síně

 

 

Havarijní službaOchrana životního prostředíVzorkovací práceLaboratorní službyHydrologieHydrogeologieInženýrská geologieVodní hospodářstvíInformatika, archiv, GISPronájem přednáškové síně

Havarijní služba

 

Náhlé úniky závadných látek ohrožují životní prostředí. Pro ochranu podzemních vod a hornin nabízí firma Vodní zdroje Chrudim ve dvou variantách svou havarijní službu:

Trvalá havarijní pohotovost pro zákazníka, při níž zabezpečujeme:
  • preventivní vypracování zásahového postupu pro konkrétní lokalitu (např. areál firmy), pro větší plochu (např. území okresu) nebo pro liniovou stavbu (např. produktovod)
  • trvalou pohotovostní službu
  • příjezd na místo havarijního úniku do určeného časového limitu
  • primární zásah, koordinaci dalších složek integrovaného systému
  • jednání s orgány státní správy, určení sanačních limitů
  • případnou dlouhodobou sanaci
Výjezdy k havarijním únikům závadných látek na konkrétní výzvu realizujeme ihned po oznámení – v takovém případě zajistíme:
  • primární zásah k omezení škod na životním prostředí (včetně vzorkování, zaměření a jiných nutných úkonů)
  • projednání sanačních limitů
  • eventuální dlouhodobou sanaci

Firma Vodní zdroje Chrudim řešila havarijní úniky ropných látek na lokalitách:
Kmetiněves, Cerekvice, Horní Bradlo, Nové Uhy, Polerady, Raná u Loun, Polepy, Smyslov atd.

Havarijní služba

+420 602 438 083
+420 602 353 137
+420 724 005 773
+420 724 130 095
+420 602 449 183

Napište
nám