Laboratorní služby

Služby

Havarijní služba
Ochrana životního prostředí
Vzorkovací práce
Laboratorní služby
Hydrologie
Hydrogeologie
Inženýrská geologie
Vodní hospodářství
Informatika, archiv, GIS
Pronájem přednáškové síně

 

 

Havarijní službaOchrana životního prostředíVzorkovací práceLaboratorní službyHydrologieHydrogeologieInženýrská geologieVodní hospodářstvíInformatika, archiv, GISPronájem přednáškové síně

Laboratorní služby

Součástí firmy Vodní zdroje Chrudim je analytická laboratoř. Laboratoř je nositelem osvědčení o správné činnosti, vydaného Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB. V případě potřeby spolupracujeme s dalšími akreditovanými laboratořemi. Nabízíme následující činnosti:

Provádíme odběry vzorků:
  • rozbory vod:
  • – pitných
  • – podzemních
  • – povrchových
  • – odpadních
  • rozbory zemin a hornin
  • rozbory odpadů

Napište
nám