Ochrana životního prostředí

Služby

Havarijní služba
Ochrana životního prostředí
Vzorkovací práce
Laboratorní služby
Hydrologie
Hydrogeologie
Inženýrská geologie
Vodní hospodářství
Informatika, archiv, GIS
Pronájem přednáškové síně

 

 

Havarijní službaOchrana životního prostředíVzorkovací práceLaboratorní službyHydrologieHydrogeologieInženýrská geologieVodní hospodářstvíInformatika, archiv, GISPronájem přednáškové síně

Ochrana životního prostředí

Analýzy rizika

Analýzy rizika zpracováváme podle metodického pokynu MŽP ze září 2005.

Řešíme analýzy rizika pro skládky, strojírenské provozy, úložiště ropných produktů, obalovny živičných směsí, místa úniků znečišťujících látek při haváriích atd.

Z dosud řešených analýz rizika uvádíme následující lokality:
Desná, Dětenice, Heřmanův Městec, Choceň, Kmetiněves, Koclířov, Kolín – Zálabí, Modřec, Náměšť nad Oslavou, Nové Uhy, Ostřetín, Pardubice – Prokopka, Polepy, Poděbrady, Police nad Metují, Ždírec nad Doubravou atd.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Disponujeme bohatými zkušenostmi v oblastech posuzování vlivů staveb na životní prostředí provádíme podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. ve smyslu procedury EIA (Environmental Impact Assessment). V případě zájmu poskytujeme v tomto oboru konzultace.

Provádíme hodnocení staveb, skládek, dobývacích prostorů, těžby nerostů, obalovny živičných směsí atd.

Z dosud provedených prací uvádíme následující lokality:
Blučina, Bohdalov, Bystřec, Čeperka, Česká Třebová,Dolany, Hněvice, Kamenná Horka, Kostelecké Horky, Kratonohy, Linhartice, Markovice, Nasavrky, Podhorní Újezd, Pardubice, Rtyně, Tuněchody, Zakřany, Žichlínek atd.

Průzkumy kontaminace

Při průzkumech starých ekologických zátěží i nových kontaminací postupujeme v souladu se současnou legislativou a metodickými pokyny. Používáme tradiční i moderní metody – vrtnou sondáž, vzorkování, geofyzikální měření atd.

Řešili jsme kontaminace vodních zdrojů a horninového prostředí chlorovanými uhlovodíky, ropnými látkami, radioaktivními látkami, neústrojnými hnojivy, těžkými kovy atd. na následujích lokalitách:
Dětenice, Dražkovice, Heřmanův Městec, Hřebeč, Jičín, Lanškroun, Kukleny, Stará Paka, Trutnov – Poříčí, Újezd u Staré Paky, Vidochov atd.

Sanace

Firma Vodní zdroje nabízí projektování, provádění či kontrolu sanací hornin a zvodní. Realizujeme pasivní sanace (udržování kontaminace v určeném prostoru), aktivní sanace in situ (zneškodňování kontaminace na místě) nebo aktivní sanace ex situ (zneškodňování kontaminace mimo lokalitu). Ve spolupráci se specializovanými dodavateli používáme biodegradační a další metody. Nositeli osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru sanací jsou RNDr. D. Smutek a Mgr. M. Komberec.

Provádíme jednorázové sanace znečištěného horninového prostředí po dopravních haváriích
(Banín, Březová n. S., Hradec n. S., Mikuleč, Lačnov atd.), po haváriích transformátorů (Dobkov, Horní Bradlo, Horní Sytová, Jeníkovec, Kostelec nad Orlicí atd.).

Sanace znečištěného horninového prostředí a podzemní vody po starých čerpacích stanicích pohonných hmot
Benešov, Bítov, Bohdalov, Borohrádek, Břidličná, Buchlovice, Černovice, Česká Třebová, Havlíčkův Brod, Hluk, Hořice, Hrotovice, Jedovnice, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kamýk n. V., Mohelno, Osvětimany, Petrovice, Mostkovice, Radostín n.O., Ruda n.M., Strážnice, Šumperk, Týnec n.S., Veselí n. L., Zbraslavice, Zdíkovec atd.).

Dlouhodobé sanační čerpání znečištěných podzemních vod u skládek, strojírenských závodů, skladů pohonných hmot, obaloven živičných směsí, v místech velkých havárií atd.
(Brno – Hraničky, Český Brod, Dražkovice, Chomutov, Dvůr Králové n. L., Modřec, Praha – Kyje, Polička – Modřec, Polepy atd.).

Sanace jímacích objektů po povodních
(Dobřichovice – po povodni v roce 2002, Semechnice – po povodni v roce 1998).

Monitorování

Nezbytnou součástí ochrany životního prostředí je sledování kvality a kvantitativních parametrů jednotlivých složek prostředí. Firma Vodní zdroje Chrudim nabízí:

  • dlouhodobé monitorování jímacích území
  • dlouhodobé monitorování u velkých zdrojů znečištění
  • dlouhodobé monitorování při těžbě nerostných surovin
  • zjednodušené dlouhodobé monitorování u menších zdrojů znečištění
  • kontrolní monitorování probíhajících sanací
  • nárazové monitorování různého určení
Příklady monitorovacích prací:

Monitorování jímacích území a vodních zdrojů:
Chrudimsko, Litomyšlsko, Svitavsko, Březová n. S. atd.

Monitorování u skládek:
Bělušice, Bystré, Dražkovice, Holice, Hradec n. S., Chrudim – Podhůra, Jedlová, Jevíčko, Kladruby n. L., Koclířov, Kosova Hora, Lezník, Makov, Osík, Pohnánec, Rtyně v P., Sebranice, Svitavy – Předměstí, Široký Důl atd.

Monitorování při těžbě nerostných surovin:
Dolany, Hrobice, Chornice, Ledec – Chrtníky, Prachovice, Střeleč

Monitorování u zdrojů znečištění:
Polička – Modřec, Police n. M., Svitavy – Kovošrot, Včelná, Vráto, Ždírec n. D., trasy produktovodů ČEPRO atd.

Kontakt pro monitorování: 469 637 101, (Mgr M. KomberecIng. B. Tefr, RNDr. D. Smutek)

Napište
nám