O nás

Vodní
zdroje
Chrudim

spol. s r.o.

Firma Vodní zdroje Chrudim navazuje na působení hydrogeologického oddělení podniku Vodní zdroje Praha – závodu Bylany (resp. podniku Neptun Chrudim, který vznikl transformací bylanského závodu). Jako pokračovatel “vodnozdrojové” tradice byla naše firma založena v roce 1991 a začala působit 1. ledna 1992.
Podnikáme ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí a vyvíjíme rovněž aktivity kulturní. Sídlíme ve vlastních prostorách v Chrudimi. Odborný pracovní kolektiv je tvořen geology, hydrogeology, hydrochemikem, techniky a laborantkami. Někeří členové odborného týmu jsou nositeli odborných způsobilostí v oborech: hydrogeologie, inženýrská geologie, sanace a environmentální geologie. Ke své práci využíváme moderní metody, k dispozici máme vlastní rozsáhlou hydrogeologickou databázi (více než 50 000 objektů), kterou systematicky budujeme už 15 let. Kvalifikace zaměstnanců a vybavení společnosti umožňují řešit zakázky na špičkové úrovni.
Našimi zákazníky jsou vodohospodářské společnosti, lázeňská zařízení, orgány státní správy a samosprávy, těžařské společnosti, výrobci, přepravci, skladovatelé a prodejci pohonných hmot, provozovatelé skládek odpadů, energetici, železniční dopravci, průmyslové závody, investoři ve stavebnictví a také zájemci o získání individuálního zdroje zásobování podzemní vodou.

Certifikáty a osvědčení

Certifikát

certifikovaný systém řízení kvality podle ISO 9001 : 2008 a ochrany živ. prostředí podle ISO 14 001 : 2004

Certifikát

osvědčení o správné činnosti č. 396, vydaného Střed. pro posuzování způsobilosti lab. ASLAB.

Certifikát

politika ochrany životního prostředí

Certifikát

Jsme řídícím subjektem Národního geoparku Železné hory.

Certifikát

akreditace k provádění vzdělávacího programu Geovědy

Certifikát

akreditace k provádění vzdělávacích programů

Základní údaje

Obchodní jméno:

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1134

Rok založení:

1991

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Sídlo:

Chrudim II, U Vodárny 137

Statutární orgán:

Ing. Lubomír Kříž, jednatel
RNDr. Tomáš Pavlík, jednatel
RNDr. Daniel Smutek, jednatel

Identifikační číslo:

15053865

Napište
nám