O nás

 

Vodní
zdroje
Chrudim

spol. s r.o.

Firma Vodní zdroje Chrudim navazuje na působení hydrogeologického oddělení podniku Vodní zdroje Praha – závodu Bylany (resp. podniku Neptun Chrudim, který vznikl transformací bylanského závodu). Jako pokračovatel “vodnozdrojové” tradice byla naše firma založena v roce 1991 a začala působit 1. ledna 1992.
Podnikáme ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí a vyvíjíme rovněž aktivity kulturní. Sídlíme ve vlastních prostorách v Chrudimi. Odborný pracovní kolektiv je tvořen geology, hydrogeology, hydrochemikem, techniky a laborantkami. Někeří členové odborného týmu jsou nositeli odborných způsobilostí v oborech: hydrogeologie, inženýrská geologie, sanace a environmentální geologie. Ke své práci využíváme moderní metody, k dispozici máme vlastní rozsáhlou hydrogeologickou databázi (více než 50 000 objektů), kterou systematicky budujeme už 15 let. Kvalifikace zaměstnanců a vybavení společnosti umožňují řešit zakázky na špičkové úrovni.
Našimi zákazníky jsou vodohospodářské společnosti, lázeňská zařízení, orgány státní správy a samosprávy, těžařské společnosti, výrobci, přepravci, skladovatelé a prodejci pohonných hmot, provozovatelé skládek odpadů, energetici, železniční dopravci, průmyslové závody, investoři ve stavebnictví a také zájemci o získání individuálního zdroje zásobování podzemní vodou.

 

Certifikáty a osvědčení

Certifikát 2018

certifikovaný systém řízení kvality podle ISO 9001 : 2008 a ochrany živ. prostředí podle ISO 14 001 : 2004

Certifikát

osvědčení o správné činnosti č. 508, vydaného Střed. pro posuzování způsobilosti lab. ASLAB.

Certifikát

politika ochrany životního prostředí

Jsme řídícím subjektem Národního geoparku Železné hory

Jsme řídícím subjektem Národního geoparku Železné hory.

Certifikát

akreditace k provádění vzdělávacího programu Geovědy

Certifikát

akreditace k provádění vzdělávacích programů

Základní údaje

Obchodní jméno:

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1134

Rok založení:

1991

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Sídlo:

Chrudim II, U Vodárny 137

Statutární orgán:

Mgr. Jan Doucek, jednatel a ředitel
RNDr. Zdeněk Koch, jednatel
Mgr. Miroslav Komberec, jednatel

Identifikační číslo:

15053865

Napište
nám