Publikace

Pro veřejnost

Výstavy
Přednášky
Knihovna
Sbírka
Exkurze
Publikace
Národní geopark Železné hory
Dotační projekty

 

 

VýstavyPřednáškyKnihovnaSbírkyExkurzePublikaceNárodní geopark Železné horyDotační projekty

Publikace

VESTAN
Nová kniha o regionu Železných hor, ale s velkým tematickým přesahem

„Rozsáhlé kompendium nazvané Vestan je studnicí informací, kde zájemce najde něco zajímavého a poučného. Úžasné množství fakt a bájných mytických příběhů je zachováno i pro příští generace v literární podobě a za to autorovi a vydavateli patří obdiv a poděkování“, píše v předmluvě knihy zoolog RNDr. Evžen Kůs.

Zájemcům o staré mýty, milovníkům přírody, učitelům, obyvatelům a návštěvníkům daného regionu i dalším čtenářům je tato kniha určena. Autorem je geolog a religionista RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík. Publikace na příkladu přírodně velmi pestrého geoparku Železné hory, který se prostírá mezi Chvaleticemi, Heřmanovým Městcem, Chrudimí, Slatiňany, Chrastí, Luží, Novými Hrady, Hlinskem, Žďírcem nad Doubravou, Chotěboří, Třemošnicí, a Ronovem nad Doubravou a zasahuje na Sečsko, Nasavrcko, Skutečsko a Prosečsko, popisuje vztahy bohů, hrdinů a různých netvorů z antických a dalších mýtů k minerálům, rostlinám, houbám a živočichům vyskytujícím se v tomto území.

Součástí téměř dvousetstránkové knihy jsou rozsáhlé rejstříky obsahující více než tisíc jmen mytologických postav a podobný počet názvů nejrůznějších přírodnin. Text je doprovázen množstvím perokreseb. Publikace je dostupná v chrudimském a nasavrckém informačním centru, nebo u vydavatele ve Vodních zdrojích Chrudim (U Vodárny 137, pod Širokými schody).Cena knihy je 300,- Kč.

SEČ – VÝSTAVBA JEDNÉ PŘEHRADY
Nová kniha s názvem Seč 1920 – 1936, s podtitulem „Výstavba jedné přehrady“ od Libora Adámka vám na 240 stranách zodpoví mnoho otázek týkajících se stavby. Kniha vychází z dochovaných archivních materiálů a velmi podrobným způsobem mapuje přípravu stavby a její samotnou realizaci, včetně přidružených staveb, nerealizovaných projektů a třeba i změn oproti projektové dokumentaci či finanční stránku celého projektu. Cena knihy je 320,- Kč.


CHRUDIMKA – ŘEKA TŘÍ PŘEHRAD

Výpravná obrazová kniha s velkým množstvím historických fotografií čtenáře seznamuje s historií řeky Chrudimky. V dalších kapitolách se kniha zabývá záplavami na této řece a její regulací. Následuje historie výstavby přehrady Hamry u Hlinska. Nejrozsáhlejší část knihy je věnována výstavbě přehrady Seč a také její historií až po současnost. Závěrečnou kapitolou je výstavba přehrady Křižanovice. Cena knihy je 395,- Kč.

EDICE „CHRUDIM“

Firma Vodní zdroje Chrudim spolupracuje na přípravě vlastivědné edice „Chrudim“, jejímž vydavatelem je PORS 52 CHRUDIM, s. r. o. Redaktorem edice je RNDr. Tomáš Pavlík.

  • V edici „Chrudim“ vycházejí publikace o památkách a zajímavostech města. Svazky jsou určeny jako pomůcka pro samostatné prohlídky objektů, k prohlubování znalostí či jako vzpomínka na návštěvu Chrudimě.
  • V roce 1997, kdy edice vznikla, byly vydány tři svazky, v roce 1998 pět svazků, v roce 1999 dva svazky a v roce 2000 rovněž dva svazky, v roce 2001 tři svazky, v roce 2002 pět svazků, v roce 2003 tři svazky, v roce 2004 čtyři svazky, v roce 2005 dva svazky, v roce 2006 tři svazky
  • Nově vydaný svazek je vždy prezentován formou přednášky a výstavy v budově Vodních zdrojů Chrudim.
  • Jednotlivé svazky (podle rozsahu a vybavení v ceně 15 až 35 Kč) lze získat ve Vodních zdrojích Chrudim či ve firmě PORS 52, dále pak v chrudimském knihkupectví Lyra, v kostele Nanebevzetí P. Marie, v Informačním centru Městského úřadu a v chrudimských muzeích.

Součástí činnosti firmy Vodní zdroje Chrudim je i občasné vydávání publikací s převážně geologickou tématikou.

ISBN 978-80-905154-0-6 Geopark Železné hory
ISBN 978-80-905154-1-3 Informační brožura Geovědy
ISBN 978-80-905154-2-0 Lukavice 1312 – 2012
ISBN 978-80-905154-3-7 Historií Země za dva dny pro základní školy
ISBN 978-80-905154-4-4 Historií Země za dva dny pro střední školy
ISBN 978-80-905154-5-1 Putování za vodou pro základní školy
ISBN 978-80-905154-6-8 Putování za vodou pro střední školy
ISBN 978-80-905154-7-5 Úvod do mineralogické krystalografie
ISBN 978-80-905154-8-2 Multikulturní rozdíly návštěvníků
ISBN 978-80-905154-9-9 Multikulturní rozdíly návštěvníků- skripta pro lektory kurzu
ISBN 978-80-87883-00-6 Živá geologie pro základní školy
ISBN 978-80-87883-01-3 Živá geologie pro střední školy
ISBN 978-80-87883-02-0 Multikulturní rozdíly návštěvníků – výuková skripta pro účastníky kurzu
ISBN 978-80-87883-03-7 Geoprůvodce – Speciální průvodce po geoparku Železné hory
ISBN 978-80-87883-04-4 Jakou vodu pijeme a odkud pochází – jednodenní exkurze pro 3. třídu
ISBN 978-80-87883-05-1 Geolog(em) přes hory a doly – jednodenní exkurze pro 5. třídu
ISBN 978-80-87883-06-8 Kameny a voda, 1. díl – dvoudenní exkurze pro gymnázia
ISBN 978-80-87883-07-5 Kameny a voda, 2. díl – dvoudenní exkurze pro gymnázia
ISBN 978-80-87883-08-2 Geologie kolem nás – jednodenní exkurze pro 9. třídy a kvarty gymnázií
ISBN 978-80-87883-09-9 Geoprůvodce – Speciální průvodce po geoparku Železné hory, 2. rozšířené vydání.
ISBN 978-80-87883-10-5 Metodiky národních geoparků
ISBN 978-80-87883-11-2 Sborník z 2. konference národních geoparků (elektronická verze)
ISBN 978-80-87883-12-9 Manuál Natura 2000 a geoturismus

Napište
nám