Hydrogeologie

Služby

Havarijní služba
Ochrana životního prostředí
Vzorkovací práce
Laboratorní služby
Hydrologie
Hydrogeologie
Inženýrská geologie
Vodní hospodářství
Informatika, archiv, GIS
Pronájem přednáškové síně

 

 

Havarijní službaOchrana životního prostředíVzorkovací práceLaboratorní službyHydrologieHydrogeologieInženýrská geologieVodní hospodářstvíInformatika, archiv, GISPronájem přednáškové síně

Hydrogeologie

Posudky

  • běžné hydrogeologické posudky
  • soudní znalecké posudky (soudním znalcem v oboru vodní hospodářství – hydrogeologie a ochrana přírody je RNDr. R. Pavliš)
  • vyjádření osob s odbornou způsobilostí
Příklady posudků:

Posudky situování staveb potenciálního znečištění v blízkosti jímacích zařízení (ČOV, kompostárny, překladiště odpadů, sběrné dvory, kotelny, silážní žlaby, obalovny živičných směsí):
Bělá u Jevíčka, Benátky u Litomyšle, Borušov, Brada – Rybníček, Brněnec, Budislav, Filipov, Holice, Janov, Načešice, Předhradí, Sádek, Semily atd.

Posudky vhodnosti situování skládek:
Dolní Rokytnice, Hartmanice, Chvojenec, Jevíčko, Morašice, Sudín, Svitavy – Orlík atd.

Posudky ovlivnění režimu podzemní vody liniovou stavbou:
Dobřenice, Hořice, Hrobice, Hřebeč, Janské Lázně, Kbelnice, Nová Paka, Studěňany, Úlibice atd.

Posudky ovlivnění režimu podzemní vody těžbou nerostných surovin:
Dolany, Dubenec, Hněvětice, Chrtníky, Rabštejnská Lhota, Prachovice, Skála, Střeleč atd.

Posudky ovlivnění režimu podzemních vod odvodněním:
Chlumětín, Lhota pod Přeloučí, Orličky atd.

Posudky tlecích dob hřbitovů:
Batňovice, Bohuňovice, Borová, Cerekvice n. L., Dolní Újezd, Hořice, Chornice, Holice, Osík, Pecka, Jičín, Zebín, Korouhev, Makov, Sklené, Sebranice, Telecí atd.

Soudněznalecké posudky řešící vliv nového vodního zdroje na zdroje okolní:
Dvůr Králové, Pardubice, Prosetín atd.

Studie

  • regionální hydrogeologické studie větších území, např. plochy kraje
  • hydrogeologické studie menších oblastí
Příklady studií:

Příklady regionálních studií:
okres Jičín, okres Chrudim, Hořický hřbet, Litomyšlsko, okres Svitavy, okres Žďár nad Sázavou atd.

Příklady studií na posílení kapacity prameniště, posílení kapacity minerálních vod:
Březová nad Svitavou, Čistá u Litomyšle, Janské Lázně atd.

Příklady studií na získání nového vodního zdroje:
Bačetín, Bohdalov, Březník, Doubravice, Chotěnov, Nemojov, Polička, Svojanov, Šlapanov, Zdobín, Vysoká, Zálesní Lhota atd.

Ochranná pásma

Firma Vodní zdroje Chrudim nabízí návrhy ochrany jednotlivých zdrojů vody, jímacích území, zvodní, infiltračních oblastí apod. V případě zájmu zajišťujeme pro státní orgány nebo provozovatele jímacích území komplexní dohled nad činností v ochranných pásmech zdrojů nebo v dohodnutých oblastech.

  • návrhy ochranných pásem nových zdrojů
  • revize bývalých pásem hygienické ochrany)
Příklady návrhů ochranných pásem:

Ochranná pásma nových zdrojů:
Mladějov, Pohledy, Dachovy, Holice, Hořice – Březovice, Kobylnice, Osenice – Viničky, Svitavy atd

Revize pásem:
Čistá u Litomyšle, Hrobice – Čeperka, Hrobice – Oplatil, Nová Paka, Heřmanův Městec, Nové Hrady, Choltice – Luhy, Luže – Košumberk, Markovice – Stolany, Moravská Třebová – Červená Hospoda, Podlažice, Polička, Studeňany, Svitavy, Stupná atd.

Revize ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů:
Janské Lázně

Napište
nám