Informatika, archiv, GIS

Služby

Havarijní služba
Ochrana životního prostředí
Vzorkovací práce
Laboratorní služby
Hydrologie
Hydrogeologie
Inženýrská geologie
Vodní hospodářství
Informatika, archiv, GIS
Pronájem přednáškové síně

 

 

Havarijní službaOchrana životního prostředíVzorkovací práceLaboratorní službyHydrologieHydrogeologieInženýrská geologieVodní hospodářstvíInformatika, archiv, GISPronájem přednáškové síně

Informatika, archiv, GIS

Firma Vodní zdroje Chrudim má pro svou činnost k dispozici odbornou hydrogeologickou databázi, budovanou systematicky s více než 58 000 objekty v ploše celé republiky. Databáze je budována v prostředí SQL, pomocí programového vybavení gdBase 5 (firma GDSOFTWARE Praha). Databáze je začleněná do firemního informačního systému, který provozujeme v GISu a který slouží pro rychlé vyhledávání potřebných informací.

Archiv firmy obsahuje nepublikované zprávy – projekty, posudky, studie, závěrečné zprávy (cca 8 000 svazků). Údaje z archivu mohou být po dohodě k dispozici zájemcům či obchodním partnerům, pokud tomu nebrání zvláštní důvody.

Při zpracování speciálních úkolů spolupracujeme s firmou T-mapy Hradec Králové a také se zahraničními firmami.

V oblasti kartografie a informatiky nabízíme:
  • modelování:
  • – proudění podzemních vod
  • – šíření kontaminace (migrace znečištění)
  • – zásahů do režimu podzemních vod
  • – odborné aplikace geografického informačního systému GIS
  • kartografické výstupy (tištěné, digitální, webové a jiné tematické mapy)
  • aplikované použití GIS (prostorové analýzy, hydrologické analýzy, vizualizace, pasportizace, informační systémy)
  • práce v softwaru od ESRI, QGIS, CorelDRAW aj.
Příklady prací:

Modelování vlivu odběrů podzemní vody:
Novohradka, Heřmanův Městec, Dvůr Králové n. L. atd.
Modelování vlivu těžby nerostných surovin na podzemní vody:
Střeleč – lom
Modelování vlivu kontaminace: ČEPRO – analýza rizika produktovodu
Mapování a tvorba map pramenů v Železných horách

Napište
nám